سیستم درب کنترلی کشویی ریلی

BENINCA  ایتالیا مدل BULL 5

حداکثر وزن درب: 500 کیلوگرم