فیش BNC فنردار با مغزی پیچی

مارک UNIVERSAL

 

 

فیش BNC پرسی RG59

مارک UNIVERSAL

 

تبدیل BNC/RCA

مارک UNIVERSAL