سایتهایی که MOBILE FRIENDLY هستند از این پس در اولویت نتایج جستجوی گوگل قرار می گیرند:

گوگل اعلام کرده است ، سایتهایی که MOBILE FRIENDLY هستند از امروز در اولویت نتایج جستجوی گوگل قرار می گیرند.

این اولویت فعلا فقط در نتایج جستجوها در مویایل تاثیر دارد و بر نتایج جستجوها توسط کامپیوتر تاثیری نخواهد داشت. بنابراین گوگل به سایتهایی که mobile friendly هستند رتبه بالاتری می دهد و این سایتها در نتایج جستجوهای گوگل در جایگاه بالاتری قرار می گیرند.