قابلیت جدید دانلود تاریخچه جستجوها در گوگل:

 

با استفاده از ابزار جدید گوگل ، امکان دانلود تاریخچه کلیه جستجوها در گوگل فراهم شده است. شما پیش از این فقط می توانستید تاریخچه جستجوهای خود را مشاهده نمایید. این قابلیت بطور خودکار به حساب کاربری گوگل افراد اضافه می شود.