سیستم های اتوماتیک سبک نو

نماینده سيستم هاى حفاظتى و دوربين هاى مداربسته ورتینا 

تلفن: ۰۱۳۳۳۲۵۲۵۳۵

اینستاگرام: sabkeno.gilan@ 

سایت: www.SabkeNo-co.ir

 

رشت - سیستم های امنیتی حفاظتی سورنا

دوربین مدار بسته POLAREX

تلفن: 01333513405

سایت: sorenacctv.ir