ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@ تماس  با ادمین سایت از طریق تلگرام: myseller@ 

DS-2CD2312-I

1.3 مگا پیکسل رزولوشن

20 الی 30 متر دید در شب

500.000 تومان 

DS-2CD2212-I5

1.3 مگا پیکسل رزولوشن

50متر دید در شب

 500.000 تومان

DS-2CD1021-I

2 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

520.000 تومان 

DS-2CD1121-I

2 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

550.000 تومان 

DS-2CD1031-I

3 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

620.000 تومان 

DS-2CD2135F-IS

3 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

640.000 تومان 

DS-2CD2335-I

3 مگا پیکسل رزولوشن

20 الی 30 متر دید در شب

700.000 تومان 

DS-2CD2632F-IS

3 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8 به 12 میلیمتر

1.120.000 تومان 

DS-2CD2732F-IS

3 مگا پیکسل رزولوشن

20متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8 به 12 میلیمتر

1.150.000 تومان

DS-2CD2042WD-I

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

 640.000 تومان

DS-2CD1041-I

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

620.000 تومان 

DS-2CD3145F-IS

4 مگا پیکسل رزولوشن

30متر دید در شب

650.000 تومان 

DS-2CD2345-I

4 مگا پیکسل رزولوشن

20 الی 30 متر دید در شب

690.000 تومان