ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@ تماس  با ادمین سایت از طریق تلگرام: myseller@ 

 

AHD Aptina 1.3MP

APTINA 0130 + nextchip2431

موجود نیست

 

AHD Aptina 1MP

APTINA 0140 + nextchip2431

موجود نیست

SONY Effio-e

700TVL 1/3" SONY Effio-e PCB board

SONY ICX811AK + Effio-E  4140

 UTC OSD , D-WDR

15.000 تومان

SONY ICX639BK

650TVL 1/3" SONY PCB board

SONY ICX639BK + NVP2090

  OSD , D-WDR

12.000 تومان

PixelPlus 3089

700TVL 1/3" PixelPlus PC3089K PCB board

9.000 تومان

PixelPlus 1099

800TVL 1/3" PixelPlus PC1099K PCB board

10.000 تومان