ایمیل: info@cctviran.com  کانال تلگرام: CCTVIRANCOM@ تماس  با ادمین سایت از طریق تلگرام: myseller@ 

CX-VI50T-70

700 خط افقی SONY CCD effio-e

60متر دید در شب UTC OSD

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

114000 تومان

CX-VI30T-70-UTC

700 خط افقی SONY CCD effio-e

40متر دید در شب UTC OSD

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

91000 تومان

CX-VI30T-3089

700 خط افقی

40متر دید در شب

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

82000 تومان

 

CX-DVJ30-70

700 خط افقی SONY CCD effio-e

30متر دید در شب UTC OSD

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

77000 تومان

 

CX-DVJ30-CM3089

700 خط افقی

30متر دید در شب

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

74000 تومان

 

CX-DVI20-70

700 خط افقی SONY CCD effio-e

20متر دید در شب UTS OSD

لنز ثابت 3.6MM

58000 تومان

EN-VI30T-65

700 خط افقی SONY CCD

40متر دید در شب

لنز 2.8-12 میلیمتر وریفکال

89000 تومان

EN-DVJ30-70A

700 خط افقی SONY CCD

 30متر دید در شب

لنز وریفکال 2.8 به 12 میلیمتر

75000 تومان

EYEVISION E-215

700 خط افقی SONY CCD

 50متر دید در شب

لنز 4 میلیمتر

68000 تومان